28.04 godz. 18.30 – 20.30 Zamiast wychowania – spotkanie z podejściem Jespera Juula

Wykład będzie wprowadzeniem do filozofii Jespera Juula, autora licznych książek opisujących podejście, w którym odchodzi się zarówno od wychowania autorytarnego, jak i wychowawczego permisywizmu (powszechnie zwanego wychowaniem bezstresowym).
Podejście to skupia się na budowaniu relacji z dzieckiem bazującej na takich wartościach, jak: równa godność , autentyczność, odpowiedzialność. Jesper Juul pokazuje, że najważniejsza w stosunkach dorosły-dziecko jest relacja, szacunek do dzieci, zaufanie do ich kompetencji oraz autentyczność dorosłego. Jeśli zadajesz sobie pytania – Czy jestem dobrym rodzicem/nauczycielem?
Jak sprawić, aby moje dziecko było szczęśliwe?
Jak dogadać się z dzieckiem? – to spotkanie jest dla Ciebie.

Zapraszamy wszystkie osoby, dla których ważne są dzieci, w szczególności rodziców, nauczycieli, opiekunów, wychowawców, babcie, dziadków, nianie.

Komentarze są wyłączone.