Szkoła

Szkoła w domu, czyli edukacja naturalna

Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi.
Nie szczędząc wysiłków, szukamy dla nich dobrych przedszkoli, szkół − miejsc, gdzie spotkają swoich mistrzów i nauczycieli.

„Księgarnia z Bajki” przez lata oferowała nie tylko książki, ale i działania wspierające otwarte głowy w wielostronnym rozwoju poprzez wykłady, warsztaty i zajęcia twórcze.

Teraz tworzy szkołę − przestrzeń spotkania, dialogu i twórczej energii. Współtworzyć ją będą dzieci, rodzice, nauczyciele, mentorzy-eksperci.

Uznajemy, że kluczowy dla procesu uczenia się jest entuzjazm, który sprawia, że dziecko poznaje świat i siebie w każdej sekundzie i robi to zupełnie naturalnie.

Każdy dzień rozpoczynał się będzie wspólnym śniadaniem i rozmowami o emocjach, w ten sposób stworzymy więź i przyjacielską atmosferę.

Będzie dużo czytania i ruchu na świeżym powietrzu, tańca i okazji do samodzielnych odkryć − wszak wszystko, czego doświadczymy w dzieciństwie, stanowi wyposażenie całożyciowe.

Dzieci nauczą się języka uczuć, empatii i pokojowych sposobów wyrażania potrzeb.

Przyswoją wszystko, co warte poznania i konieczne, aby zdać egzamin końcowy.

Miejsce edukacji domowej: „Dom z Bajki” ul. Widłakowa 11 w Poznaniu.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami proszę o kontakt: krystyna@ksiegarniazbajki.pl